Wishlist

Det är inte min födelsedag snart och julen vet vi ju alla ligger flera 100 dagar bort. Men det stoppar inte mig från att göra en önskelista! Min plånbok kanske får ett tillskott eller så kanske en god själ ger mig en plötslig gåva. Vem vet..
 
It's not my birthday soon and Christmas we all know is several 100 days away. But that does not stop me from making a wishlist! My wallet might be a supplement or maybe a good soul gives me a sudden gift. Who knows ..
 
General | |
Upp